Formularz zgłoszeniowy

III Konferencja Naukowa 

Profesjonalizacja kreatywności:

26-27 listopada 2019 r.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

FORMULARZ TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNY

 
OPŁATA KONFERENCYJNA

Zgłoszenie udziału biernego przyjmujemy do 20 listopada 2019 r.

UDZIAŁ BIERNY - obejmuje wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację:
– 160 zł


Zgłoszenie udziału czynnego przyjmujemy do 15 października 2019 r.

UDZIAŁ CZYNNY - obejmuje publikację w recenzowanej monografii, wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację:
– 515 zł
– 300 zł dla doktorantów
– 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi

 

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty:  imię i nazwisko Uczestnika, PK III

 

Informujemy, iż faktury pro forma wystawiamy najwcześniej 30 dni przed terminem konferencji.

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie.

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje regulamin konferencji dostępny na w zakładce REGULAMIN.